Kaza Tespit Tutanağı Nasıl ve Hangi Durumlarda Doldurulur?

 

Bilindiği gibi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında kazaya karışan taraflar aralarında anlaşarak tutanak tutmakta ve bu tutanaklar ile sigorta şirketlerine, hasarlarının ödenmesi için başvurabilmektedirler. 

 

Kaza tespit tutanağı, sadece maddi hasarla sonuçlanan kazalardan sonra kazaya karışan diğer sürücü veya sürücülerle kazanın oluş şeklinin tutanak ile tespitinde anlaştığınız taktirde doldurulacaktır. Doldurulan form bütün sürücüler tarafından imzalanacak ve bütün sürücülerin,

 

– Ehliyet fotokopisi

– Ruhsat fotokopisi

– Trafik sigortası poliçesi fotokopisi forma eklenecektir.

 

Kazaya ilişkin bilgiler, sigorta şirketleri tarafından, kısaca Tramer olarak adlandırılan trafik sigortaları bilgi merkezine yüklenmekte ve kusur dağılımları bu tutanaklara göre yapılmaktadır. 

 

Kaza tespit tutanağı doldururken, 

 

Yazıların okunaklı, ifadelerin tam ve doğru olması önemlidir. Özellikle krokinin özenli çizilmesi, araçların plakaları, yol başlangıç ve bitiş çizgileri, trafiğin akış yönü gibi bilgilerin tam olarak ifade edilmesi önemlidir.

 

İkiden fazla aracın karıştığı trafik kazası durumunda birden fazla form kullanılabilir. Bu durumda, her bir form tüm sürücüler tarafından imzalanmalıdır. İmzalar için formun alt tarafındaki boş alan kullanılabilir.

 

Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur ?

 

1. Kutu; Kaza tarihi ve saati yazılır.

 

2. Kutu; Kaza yeri, il-ilçe-mahalle-sokak olarak yazılır ( 10 nolu kutuyu doldururken burada yazan kazanın oluş yeri, mahalle, cadde ya da sokak olarak , kaza taslağında belirtilecektir. )

 

3. Kutu; varsa görgü tanıkları bilgileri, 

 

4,5 ve 6. Kutulara; Kazaya karışan araçların sürücü, araç ve trafik sigortası bilgileri yazılacaktır.Bu bölüm A aracı ve B aracı olarak 2 sütundan oluşmaktadır. 6.kutuyu doldurulurken trafik poliçe numaralarının doğru ve okunaklı olmasına dikkat edilmelidir.

 

7. Kutu; Kural ihlalini yaparak kazaya neden olan aracın, yaptığı ihlal şablonda var ise aracının bilgilerinin yazıldığı harf koduna X işareti konulacaktır.

 

8. Kutu; Kazaya yurtdışı plakalı bir araç karışmış ise trafik sigortası yerine geçen Green Card ( Yeşil Kart ) bilgileri yazılacaktır.

 

9. Kutu; Araçların boyutlarına uygun çizim seçilerek ( motor, otomobil, kamyon ) çarpışma noktaları A ve B araçları için ok işaretle

 

Hangi durumlarda maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı doldurulmaz?

 

Aşağıdaki durumlarda maddi hasarlı kaza tespit tutanağı DOLDURULMAZ.

 

• Sürücü, belgesiz motorlu araç veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanıyorsa, 

 

• Sürücüde yaş küçüklüğü varsa, 

 

• Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa, 

 

 Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise, 

 

• Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse, 

 

• Trafik kazasında sadece üçüncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse, 

 

• Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise, (Yurtdışından gelen araçlar için düzenlenmiş Yeşilkart-Green Card belgesi de trafik sigortası yerine geçmektedir) 

 

• Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.