Mbu Sigorta

Avukat mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin teminat süresi nedir?


Avukat mesleki sorumluluk sigorta poliçesine sahip olarak, sözleşme tarihi itibariyle tam 2 yıl boyunca teminat altına alınmış olursunuz. Ayrıca geçmişe dönük geçerlik tarihi, poliçe başlangıç tarihinden bir (1) yıl önce yapılan ihmal ve hatalı davranışlar sonucu doğan tazminat talepleri, ancak bir üçüncü şahıs tarafından sigortalı aleyhine, poliçe süresi içinde ilk kez talepte bulunulması ve aynı poliçe süresi içerisinde sigortacıya ihbar edilmesi halinde kapsam dahilindedir.

 

Bu cevap sizin için yeterli değilse bizi arayabilirsiniz. 0 232 368 96 86