Mbu Sigorta

Döviz cinsinden seçilen bir poliçenin tazminat ödemesi nasıl yapılır?


Eğitime Devam Sigortası hak sahiplerine yapılacak her türlü tazminat ödemesi Türk Lirası olarak ödenir. Sigortanın dövize endeksli olması halinde, döviz cinsinden hesaplanan tazminat, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilir. Böylelikle sigortanın teminatları da döviz bazında korunmuş olur.

 

Bu cevap sizin için yeterli değilse bizi arayabilirsiniz. 0 232 368 96 86