Mbu Sigorta

Hayat Sigortası

Hayat Sigortası
teklif al

Hayat sigortası teminatları nelerdir?

MBU Sigorta, Groupama Hayat ve Fiba Emeklilik’in sağladığı, Hayat Sigortası ürünleri arasından istediğiniz teminatlara en uygun hayat sigortası seçeneklerini size sunar. Hayat Sigortası’nda farklı teminat seçenekleri içeren paketlerden ihtiyacınıza uygun olanı seçebilirsiniz.

 

Bu sigorta için kanser sigortası denebilir mi?

Kanserin yanı sıra başka kritik hastalıklar ve durumlarda da Hayata Devam Sigortası’nın teminatları altındadır. MBU Sigorta iş birliğinde olduğu Sigorta şirketlerinin  sunduğu Hayata Devam Sigortası’na sahip olarak kanser hastalıklarının yanı sıra kalp yetmezliği ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yapılacak organ nakilleri; böbrek yetmezliği, körlük ve MS (Multiple Sklerosis) durum ve hastalıklarından birine yakalanmanız halinde poliçedeki tutar kadar tazminat alırsınız.

 

Sigortadan aldığım parayı sadece tedavi amaçlı mı kullanmak zorundayım?

Hayır. Hayata Devam Sigortası; kanser, kalp ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yapılacak organ nakilleri, böbrek yetmezliği, MS (Multiple Sklerosis) ve körlük hallerinden birinin teşhisi halinde size tedavi giderleriniz için ya da başka herhangi bir amaçla kullanabileceğiniz toplu tazminat ödemesi sağlar. Bu tazminatın kullanımı karşılığında sigorta şirketine fatura ya da benzeri bir belge ibraz etmenize gerek yoktur. Nasıl değerlendireceğiniz kararı size aittir.

Kanser tanısı konmuş biri bu sigortayı yaptırabilir mi?

Sigortalıdan Hayata Devam Sigortası poliçesi kapsamındaki hastalıklar ve durumların (kanser, kalp ve karaciğer yetmezliği nedeniyle yapılacak organ nakilleri, böbrek yetmezliği, MS ve körlük) hiçbiriyle ilgili daha önce bir şikâyeti bulunmadığı, tanı konmadığı ve tedavi sürecinde bulunmadığına dair imzalı beyan formu talep edilir. Bu beyan esas kabul edilir. Bir ön tetkik gibi başka bir belge istenmez. Sigortalanacak kişinin poliçe teminatları kapsamındaki durum ve hastalıklarından herhangi biriyle ilgili önceden teşhis ve tedavi görmemiş olması gerekmektedir.

Sigortalının Hayata Devam Sigortası’na dahil olduğu günden itibaren teminatı başlıyor mu?

Teminatın başlaması için poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün geçmesi şarttır. Poliçe kesintisiz olarak yenilendiği takdirde, yenileme yapılan yıllarda 90 günlük bekleme süresi uygulanmaz. Sigortalı, sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 günü beklemeden Avantajlı Diş Paketini hemen kullanabilir.

Teminat kapsamındaki diş paketi neler içerir?

İlgili poliçede ve bilgilendirmelerimizde yer aldığı üzere bu paketin adı Avantajlı Diş Paketi, Hayata Devam Sigortası’nın poliçesinin vadesi dahilinde yılda 1 kez ve tek seferde olmak üzere anlaşmalı klinik ve diş hekimlerinde ücretsiz olarak; - Diş kekim muayenesi - Alt-üst çene diş taşı temizliği (detetraj) - Diş röntgen filmi (periapikal) hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki hizmetler dışında anlaşmalı klinik ve hekimlerden alınan tüm diş tedavi hizmetleri, Türk Diş Hekimleri Birliği taban fiyat tarifesi üzerinden sağlanacaktır

Özel sağlık sigortam var. Hayata Devam Sigortası da yaptırabilir miyim?

Yaptırabilirsiniz. Herhangi bir sosyal güvencesi olan bir kişi Hayata Devam Sigortası’na sahip olabilir. Özel sağlık sigortası veya diğer sosyal güvenceler kritik hastalıklar söz konusu olduğunda fatura karşılığında tedavi giderlerini karşılar. Ancak Hayata Devam Sigortası bir sağlık tazminat poliçesi niteliği taşır. Yani kişi tazminatını bir seferde toplu olarak alır ve aldığı tazminatı ister tedavisinde kullanır, isterse de arzu ettiği gibi harcayabilir. Özel sağlık sigortalarında genellikle diş teminatı yoktur. Oysa Hayata Devam Sigortası’nın teminatları dahilindeki Avantajlı Diş Paketi ile ek bir fayda sağlar.

Hayata Devam Sigortası primlerimi vergiden düşebilir miyim?

Sigortalı ücretli olarak çalışıyorsa veya beyana tabi vergi mükellefi ise, Gelir Vergisi Kanunu gereğince ödediği Hayata Devam Sigorta primleri vergi matrahından düşürülebilir.

Hayat sigortası hesaplaması nasıl yapılır?

Hayat sigortasında sabit bir prim tutarı yoktur; tamamen size özel planlama yapılır. Primleriniz yaşınız, cinsiyetiniz ve belirlediğiniz teminat tutarına göre hesaplanır. Yani hayat sigortası ödemeleriniz size özel belirlenen bir plan dahilinde olur.

Hayat sigortasında yaş sınırı nedir?

18-60 yaş arasındaki sağlıklı her birey, İyi Yaşa Hayat Sigortası’ndan faydalanabilir. MBU Sigorta,Groupama Hayat ve Fiba Emeklilik’in sağladığı, prim garantisi ve yenileme garantisine sahip Hayat Sigortası ürünleri arasından istediğiniz teminatlara en uygun hayat sigortası seçeneklerini size sunar. Hemen formu doldurarak teklif alabilirsiniz.

 

Hayat sigortalarında yenileme garantisinden de bahsediliyor. Bu konuda bilgi verir misiniz?

Hayat sigortasında yenileme garantisi kısaca şöyle açıklanabilir: Poliçeniz başlatılınca, sigortalı olduğunuz müddet içerisinde sağlığınızla ilgili olarak tıbbi bir muayene ve değerlendirme talep edilmeyeceğine dair sunulan garantidir.

 

Hayat sigortasında bahsi geçen yaşam kaybı teminatı nedir?

Poliçe sahibi yakınları için önemli bir teminattır. Ecelen, hastalık ya da kaza sonucu ayrımı olmaksızın sigortalının yaşamını kaybetmesi durumunda, hayat sigortası poliçesinde belirtilen teminat tutarı kadar yakınlarına tazminat ödemesi yapılır.

Hayat sigortasının avantajları nelerdir?

Sigortalının yaşamını kaybetmesi halinde yasal varisleri, sakatlık halinde ise sigortalının kendisi tazminat ödemesine hak kazanır. Hem size hem de ailenize yaşam boyunca güvence sağlar. Hayat sigortasının sağladığı teminatlar sadece yaşadığınız ülkede değil, dünyanın her yerinde geçerlidir. Ayrıca, acil tedavi hizmetleri ve işsizlik sigortası teminatı ile kritik bir sağlık problemine karşı ile çeşitli ek teminatlar sunulur. Üstelik hayat sigortası prim ödemelerinizi belirli oranlarda vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Teminatlarda rastladığım kaza sonucu yaşam kaybı teminatı ne anlama geliyor?

Yaşam kaybı teminatı gibi, kaza sonucu yaşam kaybı teminatı da önemlidir. Kaza sonucunda veya geçirilen kazaya bağlı sebeplerle, anında ya da kaza tarihi itibariyle bir yıl içinde sigortalın yaşamını kaybetmesi durumunda, poliçede açıklanan teminat miktarı kadar sigortalı yakınlarına tazminat ödemesi yapılır.

Hayat sigortası zorunlu mudur?

Hayat sigortası, isteğe bağlı yaptırılan sigorta ürünleri arasındadır. Ancak bankalar kullandırdıkları krediler için kredili hayat sigortası ürününü zorunlu tutmuşlardır. Bu sigorta, kredi kullanmış sigortalının başına gelebilecek yaşam kaybı ya da sürekli sakatlık durumunda varislerin krediyi ödemek zorunda kalmaması için zorunlu tutulmaktadır.

Hayat sigortasında vergi indiriminden yararlanabilir miyim?

6327 sayılı Kanunun 5’inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, şahıs sigortaları için ödenen primlerin, elde edilen ücretin % 15'ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir. Hayat sigortası da buna dahildir. Sigorta şirketiniz, muhasebeciniz veya şirketinizin personel servisi de sizi konuyla ilgili bilgilendirecektir.

Hayat sigortası çeşitleri nelerdir?

Son yıllarda hayat sigortası, çeşitlilik kazanmış bir ürün haline gelmiştir. Hayat sigortasının ana teminatlarına ek teminatlar eklenerek ürün daha zengin hale gelmiştir. Buna ek olarak bankalar kredi kullandırmak için kredili hayat sigortasını zorunlu tutmaktadır. Bu nedenle bazı sigorta şirketleri tarafından anlaşmalı oldukları bankalar için kredili hayat sigortası da sunulmaktadır. Ayrıca bazı sigorta şirketleri, tehlikeli/kritik hastalıklar için de hayat sigortası sunmaktadırlar.

Hayat sigortası mı, bireysel emeklilik sigortası mı yaptırmalıyım?

Her ne kadar iki ürün birbirinden farklı ihtiyaçlara cevap verse de böyle bir seçim yapmak durumunda kalırsanız öncelikle amacınızı belirlemelisiniz. Emekli olmayı isteyen bir kişi, şüphesiz bireysel emeklilik sistemine dahil olmalıdır. Ancak hayat sigortası; yaşam kaybı, kaza sonucu yaşam kaybı, kaza sonucu sakatlık, hastalık sonucu sakatlık risklerine karşı, ihtiyaçlarınız doğrultusunda koruma sağlayan bir sigorta ürünüdür. Bireysel emeklilik, tasarruf ve birikim amaçlı edinilen bir üründür. Oysa hayat sigortası, kendinizi ve sevdiklerinizi koruma amaçlı sahip olacağınız bir üründür.

Hayat sigortası iptali nasıl yapılır?

Hayat sigortası poliçenizin iptali için öncelikle sigorta şirketinize gerekli başvuruda bulunmalı ve iptal dilekçesi talep etmelisiniz. Söz konusu dilekçeyi de size bildirilen zamanda, bildirilen yere iletmeniz gerekiyor. Bunun için hayat sigortası prim ödemelerinizi gösteren belgeleri saklı tutmanız önemlidir. Bu şartları yerine getirdiğiniz halde poliçenizde belirtildiği şekilde iptal yapılır.

Hayat sigortası genel şartları nelerdir?

Hayat sigortası; vefat, kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet, hastalık sonucu maluliyet risklerine karşı, ihtiyaçlarınız doğrultusunda koruma sağlayan bir sigorta ürünüdür.

Hayat sigortası nedir?

Hayat sigortası, en çok bilinen ve tercih edilen sigorta türlerinden biridir. Hayat sigortası poliçesi sahibi, poliçeyi sunan sigorta şirketine sabit bir prim öder. Bunun karşılığında sigortalı ve sigorta şirketi arasında yapılan sözleşmede ifade edilen süreç içerisinde ve yine sözleşmede geçen durumlarda vefat ya da sözleşmede açıklanan müddetten daha uzun yaşama söz konusu olduğunda sigortalıya veya sigortalının tespit ettiği kişilere sigorta bedeli ödenir.

Hayat sigortası için hasar ve hizmetler nelerdir?

Hayat sigortasının teminatlar anlamında oldukça net bir üründür. Bu sigorta her türlü nedenle yaşam kaybı, kaza sonucu yaşam kaybı, kaza sonucu ya da hastalık sonucu sakatlık risklerine karşı ihtiyaçlarınız doğrultusunda koruma sağlayan bir üründür. Hayat sigortasının sağladığı teminatlar sadece yaşadığınız ülkede değil, dünyanın her yerinde geçerlidir. Sigortalının yaşamını kaybetmesi halinde yasal varisleri, sakatlık halinde ise sigortalının kendisi tazminat ödemesine hak kazanır. Ayrıca, acil tedavi hizmetleri ve işsizlik sigortası teminatı ile küçük ya da kritik bir sağlık problemine karşı da pek çok ek teminat sunulur. Yapmanız gereken tek şey teklif talebinde bulunup karşılaştırmalı olarak bu teminatları değerlendirip kendiniz için en doğru planı seçmek...

 

Sigorta Cini aracılığıyla satın almış olduğunuz hayat sigortası ve diğer tüm sigorta poliçelerinin hasarları için 0 232 368 96 86 numaralı hasar hattımızı arayabilirsiniz. Hayat sigortası kapsamındaki hasar talepleri için teminat kapsamına göre belirlenmiş evrakların MBU Sigorta’ya ulaştırılması gerekmektedir. Bu evraklar şu şekilde sıralanmaktadır:

 

Vefat Tazminatı

 

Sigortalının vefat etmesi durumunda aşağıda belirtilen evrakların hak sahiplerince Hayat ve Emeklilik Genel Müdürlük adreslerine posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Hayat ve Emeklilik şirketleri gerekli görülen durumlarda ilave belge talep edebilir. Belirtilen resmi belgelerin aslı veya noterden ''Aslı Gibidir'' tasdikli olması şarttır. Sigorta poliçesi Gömme izin kağıdı / defin ruhsatı Nüfus idaresi tarafından verilecek olan tasdikli ve ölüm tarihi işlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği Ölüm nedenini açıklayan doktor raporu Ölümün şüpheli olduğu durumlarda ek bilgi ve belge talebi Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı Lehtar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı

 

Kaza Sonucu Vefat Tazminatı

 

Sigortalının hayat sigortası genel şartları ve poliçe ile bilgilendirme formunda belirtilen özel şartlar kapsamında vefat etmesi durumunda hak sahiplerinin aşağıda belirtilen evrakları Hayat ve Emeklilik Genel Müdürlük adresine posta yolu ile göndermesi gerekmektedir. Hayat ve Emeklilik şirketi gerekli görülen durumlarda ilave belge talep edebilir. Belirtilen resmi belgelerin aslı veya noterden ''Aslı Gibidir'' tasdikli olması şarttır. Sigorta poliçesi Gömme izin kağıdı / defin ruhsatı Nüfus idaresi tarafından verilecek olan tasdikli ve ölüm tarihi işlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği Ölüm kaza sonucu olmuş ise, kaza tespit tutanağı Ölümün şüpheli olduğu durumlarda ek bilgi ve belge talebi Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı Lehtar tayin edilmediği durumlarda veraset ilanı

 

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Tazminatı

 

Sigortalının hayat sigortası genel şartları ve poliçe ile bilgilendirme formunda belirtilen özel şartlar kapsamında kaza geçirmesi halinde tazminat talepleri için aşağıda belirtilen belgelerin Hayat ve Emeklilik Genel Müdürlük adresine posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Hayat ve Emeklilik gerekli görülen durumlarda ilave belge talep edebilir. Belirtilen resmi belgelerin aslı veya noterden ''Aslı Gibidir'' tasdikli olması şarttır.

 • Sigorta poliçesi
 • Kaza tespit tutanağı
 • Doktor raporu
 • Tedavi masraflarına dair faturaların aslı
 • Kaza tespit tutanağı mevcut olmadığı durumlarda görgü tanıklarının yazılı ve imzalı beyanı
 • Olay yeri inceleme tutanağı
 • Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler

 

 

Tehlikeli Hastalık Tazminatı

 

Poliçe ve bilgilendirme formunda belirtilen özel şartlar kapsamında, hastalık gerçekleşmesi durumunda tazminat talepleri için aşağıda belirtilen belgelerin Hayat ve Emeklilik Genel Müdürlük adresine posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Hayat ve Emeklilik şirketi gerekli görülen durumlarda ilave belge talep edebilir. Belirtilen resmi belgelerin aslı veya noterden ''Aslı Gibidir'' tasdikli olması şarttır.

 

 • Sigorta poliçesi
 • Tehlikeli hastalık tazminatına konu olan hastalıkla ilgili doktor muayene ve tıbbi teşhis ve tetkik raporları
 • Tazminat talebinde bulunan sigorta ettiren/sigortalının tazminat talebi ile ilgili yazılı ve imzalı beyanı
 • Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler

 

Bunların haricinde; Kaza veya Hastalık Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı, Hastane Gündelik Tazminatı ve Acil Sağlık Tazminatı gibi teminatlar da poliçe kapsamındaysa bu teminatlar için de hasar talebinde bulunulabilir. Bu teminatlara ait evrakları öğrenmek için MBU Sigorta’nın  (0232) 368 96 86 no’lu telefonu arayarak bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. MBU Sigorta olarak, en doğru hayat sigortası kapsamı ile güvence altında olmanız için uzmanlığımızla sizi yönlendirir ve poliçenizi oluştururuz.