Mbu Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
teklif al

Tamamlayıcı sağlık sigortası yurt dışında tedavilerini karşılıyor mu?

 

Hayır, karşılamaz. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi sadece T.C. sınırları dahilinde geçerlidir.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanma şartları nelerdir? Kimler faydalanabilir?

 

Bu özel poliçeye sahip olmak için belli koşullar söz konusudur. Tamamlayıcı sağlık sigortasını T.C. vatandaşı ve SGK tarafından kapsam altında olan 0-69 yaş arasındaki şahıslar alabilirler. MBU Sigorta’yı (0232) 368 96 86 numaralı telefondan arayarak iletebilirsiniz.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum teminatı sunar mı?

 

Evet, talep ettiğiniz takdirde sunar. Gebelik ve doğum masraflarınız, yatarak ve ayakta tedavi teminatlarına ek olarak alacağınız doğum teminatı ile poliçe kapsamına dahil edilebilir. Ancak bu teminat, bazı anlaşmalı kurumlarda geçerlidir. Bu teminatı kullanmak için anlaşmalı kurumları öğrenmenizde yarar var. Doğum teminatı eklenmiş tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi için formu doldurun. MBU Sigorta’ya (0232) 368 96 86 numaralı telefondan arayarak iletebilirsiniz.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?

 

Bu sigortaya sahip olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun anlaşmalı olduğu özel sağlık kuruluşlarından herhangi bir fark ödemeden hizmet alabilirsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortası, bu kuruluşlardan aldığınız hizmete karşılık ödemeniz gereken ek ücretleri kapsamına alır. Başka bir deyişle, SGK’lı olarak özel hastanelerde herhangi bir fark ödemeden tedavi oılursunuz. Burada dikkate alınması gereken husus ise, tamamlayıcı sağlık sigortasını kullanmak için poliçenizi aldığınız şirket ile SGK’nın anlaşmalı kurumlarının da kendi aralarında anlaşmalı olmasıdır. Poliçenizi sigorta şirketinizin anlaşmalı olmadığı sağlık kurumlarında kullanamazsınız.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası nasıl yapılır?

 

Kolaylıkla ve çok kısa zaman içinde tamamlayıcı sağlık sigorta poliçesine siz de sahip olabilirsiniz. Online başvuruda bulunarak bu süreci daha da kısaltabilirsiniz. MBU Sigorta, Türkiye’nin güvenilir ve büyük şirketlerinden ihtiyacınız olan teminatlara sahip en uygun tamamlayıcı sağlık sigortası seçeneklerini size sunar.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası prim hesaplaması nasıl yapılır?

 

Öncelikle sigortaya başlangıç tarihindeki yaş esas alınır. Sigortalının SGK mensubu çalışan veya eş/çocuk (bağımlı) olması da prim hesaplamasını yaparken dikkate alınır. Fakat bir uzmanın yardımı almak sizi ihtiyacınıza uygun olan tamamlayıcı sağlık sigortası primine ulaştıracaktır.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı ve teminatları nelerdir?

 

Bu sigortasının poliçesi dahilinde şu teminatlardan yararlanabilirsiniz:

 

Yatarak Tedavi Teminatı

Aşağıda ifade edilen teminatlar çerçevesinde sınırsız ve %100 olarak karşılanır.

 

- Cerrahi/girişimsel ve medikal tedaviler

- Küçük cerrahi müdahaleler

- Kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz

- Hastane oda, yoğun bakım ve refakat giderleri

- Yapay uzuv, organ ve doku nakilleri

 

Ayakta Tedavi Teminatı (isteğe bağlı)

İsteğe bağlı olarak, Yatarak tedavi teminatlarına ilaveten aşağıdaki teminatlar poliçeye dahil olur.

- Doktor muayenesi

- Röntgen/görüntüleme

- Laboratuvar/tahlil

- İleri tanı yöntemleri

 

Ayakta tedavi teminatları, poliçenin özel şartlarına göre yılda belirli sayıda vaka ile sınırlı olabilir. Muayene ve aynı muayeneye bağlı tetkik/tahlilleriniz 1 vaka olarak kabul edilir.

 

Poliçenizle birlikte size poliçe şartları da iletilecektir. Poliçenizi yaptırdıktan sonra bile bir sorunuz olursa MBU Sigorta hep yanınızdadır. Poliçe süreniz boyunca eksiksiz ve kesintisiz müşteri hizmetlerinin de keyfini çıkarmak için poliçenizi MBU Sigorta’ya yaptırın.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası iptal edilebilir mi?

 

Evet, edilebilir. Poliçenizi gün üzerinden iptal ettirebilirsiniz. Prim iade tutarınız poliçenizin başlangıç tarihinizden itibaren geçen süre ve ödenen toplam tazminat tutarı baz alınarak hesaplanacaktır. Poliçenizle beraber size verilecek özel şartlarda iptal koşullarını detaylı bir şekilde bulabilirsiniz ya da MBU Sigorta’nın verdiği 7/24 kesintisiz ve eksiksiz müşteri hizmetiyle her sorunuzun cevabını bir telefon ile öğrenebilirsiniz.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortasının sağlık sigortasından farkı nedir?

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi olmak için SGK’lı olmak bir ön koşuldur. SGK’lı olmayan kişiler tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi olamaz. Öte yandan sağlık sigortasına SGK’lı olup olmamasına bakılmaksızın 18-65 yaş arasındaki herkes dilediği takdirde sahip olabilir. Her iki üründe poliçede belirtildiği şekilde yatarak ve ayakta tedavi teminatları vermektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası primleri özel sağlık sigortası primlerine kıyasla daha düşük olup bu nedenle SGK’lılara özellikle tavsiye edilmektedir.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası aldığımda hastanede ödeme yapar mıyım?

 

Sahip olduğunuz poliçenin kapsamındaki tedaviler için SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz 12 TL haricinde bir ödeme yapmazsınız. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili olarak akılda bulundurmanın faydalı olacağı bir konu ise sağlık hizmeti alacağınız kurumunun sigorta şirketinizle anlaşmalı olması ve aldığınız himzete dair tüm masrafların sigorta şirketiniz tarafında yapılması gerektiğidir. Eğer anlaşmalı kuruma gitmeseniz ya da ödemeyi kendiniz yaparsanız yaptığınız ödeme daha sonra size iade edilmez.

 

Ailem benim SGK primimden yararlanabiliyor. Bu poliçede de ben prim öderken onlar faydalanabilir mi?

 

Hayır. Tamamlayıcı sağlık sigortasında SGK gibi bir uygulama yoktur. Her sigortalı için ayrı prim ödenmesi şarttır. Yani aile bireyleriniz kendi tamamlayıcı sağlık sigorta poliçelerine şahsen sahip olmalıdır.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortasının poliçe geçerlilik süresi nedir?

 

Bu poliçenin geçerlilik süresi başlangıç tarihinden itibaren 1 yıldır. Her bir yıllık poliçe dönemi sonunda poliçenizi yenilemeniz gerekir. Poliçenizi MBU Sigorta’ya yaptırırsanız MBU Sigorta sizin için yenileme tarihinizi takip eder ve poliçeniz bitmeden yenisi için teklif hazırlayarak size sunar.

 

Primlerimi vergi indiriminde kullanabilir miyim?

 

Prim ödemelerinizi belirli oranlarda vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Prim ödemeleriniz karşılığında alacağınız makbuz ile vergi indiriminden yararlanabilirsiniz. Poliçenizi vergi indiriminde kullanmak istediğinizi poliçenizi yaptırırken bildirmeniz faydalı olacaktır.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortasında prim ödemesi nasıl yapılır? Peşin ödemede indirim ya da taksitlendirme söz konusu mu?

 

MBU Sigorta’dan aldığınız tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe priminizi kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz. Kartınızla peşin ödeme yapabileceğiniz gibi 9 eşit taksitten de yararlanabilirsiniz.

 

Estetik cerrahi, kozmetik, diyetisyen gibi tedaviler de tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına giriyor mu?

 

Eğer bu tedaviler SGK kapsamına giriyor ve karşılanıyorsa poliçenizin de kapsamındadır. Ama detaylı bilgi için yine de poliçe şartlarını okumanızda ya da poliçenizi yaptırırken tüm sorularınızı cevaplandırmanızda faydalı olacaktır.

 

Poliçede bekleme süresi var mı?

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinde SGK tarafından uygulanan bekleme süreleri haricinde bir bekleme dönemi yoktur. Poliçenizi başlangıç tarihinden itibaren kullanabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yurt dışında yapılan tedavileri karşılıyor mu?

 

Yurtdışında yaptırdığınız tedavileri tamamlayıcı sağlık sigortası karşılamaz. SGK gibi tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi de sadece T.C. sınırları dahilinde geçerlidir. Poliçe başlangıç tarihi itibariyle yurtiçi tedavi masraflarınız bu sigorta kapsamında karşılanır.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi sürekli kullanılan ilaçları kapsıyor mu?

 

Hayır. Tamamlayıcı sağlık sigorta poliçesinde ilaç teminatı yoktur. Bunun nedeni ise, SGK’nın ilaç masraflarını karşılamasıdır. Poliçe kapsamı altında olan, özel hastanelerde fark ücreti ödemeden alınan sağlık hizmetleridir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası için hasar ve hizmetler nelerdir?

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası hakkında temel olarak şu bilgileri edinmenizde yarar var:

 • Sigortacı, işbu Sigorta kapsamında sigortalıya yapılması gereken tazminat ödemesini, doğrudan sigortalının hizmeti aldığı işbu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumuna yapmak suretiyle gerçekleştirir.

 

 • İşbu sigorta, sigortalının bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumu dışındaki harcamalarını karşılamaz. Anlaşmalı kurum listelerine ilgili şirketlerin web sitelerinden ulaşılabilir.

 

 • Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçenizi satın aldığınız şirketin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarında tedavi gördüğünüzde, fark ücreti ödememek için poliçe bilgilerinizi hastane yetkililerine verebilirsiniz. Poliçe kapsamında tutulan tedavileriniz için SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz 12 TL dışında bir ödeme alınmayacaktır. MBU Sigorta aracılığıyla satın almış olduğunuz tamamlayıcı sağlık ve diğer tüm sigorta poliçelerinin hasarları için, 0 232 368 96 86 no’lu hattımızı arayabilirsiniz.

 

 • Faturanızı kendiniz ödemeniz hâlinde, size geri ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca ilaç masraflarınız, SGK kapsamında ücretsiz olarak temin edilebildiği için, bu poliçe kapsamında değildir. Tamamlayıcı sağlık sigortasının kullanılabilmesi için aşağıdaki koşulların aynı anda gerçekleşmesi yeterlidir.

 

 • Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi,

 

 • SGK ile anlaşmalı olan hastane ile sigorta şirketinin anlaşmasının olması,

 

 • SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması,

 

 • Tedavisi talep edilen rahatsızlığın poliçe öncesine dayanmaması ve

 

 • Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi özel ve genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.
 • Hastaneye gittiğimde ben bir ücret ödeyecek miyim?
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi olarak çok cüzi bir ödeme yaparsınız. Poliçe kapsamında tutulan tedavileriniz için SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz 12 TL dışında bir ödeme alınmamaktadır.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortasında prim ödemesi nasıl yapılıyor? Peşin ödemede indirim ya da taksitlendirme söz konusu mu?
 • MBU Sigorta’dan aldığınız tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe priminizi kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz. Kartınızla peşin ödeme yapabileceğiniz gibi 9 eşit taksitten de yararlanabilirsiniz.
 •  

Tamamlayıcı sağlık sigortası neleri kapsar?

 

Poliçe kapsamında çeşitli teminatlardan faydalanabilirsiniz: Yatarak Tedavi Teminatı Yatarak tedavileriniz, aşağıda belirtilen teminatlar çerçevesinde sınırsız ve %100 olarak karşılanır.

 

 • Cerrahi/girişimsel ve medikal tedaviler
 • Küçük cerrahi müdahaleler
 • Kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz
 • Hastane oda, yoğun bakım ve refakat giderleri
 • Yapay uzuv, organ ve doku nakilleri

 

Ayakta Tedavi Teminatı İsteğe bağlı olarak, Yatarak tedavi teminatlarına ilaveten aşağıdaki teminatlar poliçeye dahil olur.

 

 • Doktor muayenesi
 • Röntgen/görüntüleme
 • Laboratuvar/tahlil
 • İleri tanı yöntemleri

 

Ayakta tedavi teminatları, poliçenin özel şartlarına göre yılda belirli sayıda vaka ile sınırlı olabilir. Muayene ve aynı muayeneye bağlı tetkik/tahlilleriniz 1 vaka olarak kabul edilir. Doğum Teminatı Hamilelik ve doğum ile ilgili sağlık masraflarınız yatarak + ayakta tedavi teminatlarına ek olarak alacağınız doğum teminatı ile poliçe kapsamına alınabilir. Doğum teminatı belirli anlaşmalı kurumlarda geçelidir.