Mbu Sigorta

Kritik Hastalıklar Sigortası

Kritik Hastalıklar Sigortası
teklif al

Kritik hastalıklar sigortası nedir?

 

Tehlikeli ya da riskli hastalıklar sigortası olarak da bilinen kritik hastalıklar sigortası, sigorta şirketinin belirlediği kapsama göre kanser hastalıklarının yanı sıra kalp yetmezliği ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yapılacak organ nakilleri; böbrek yetmezliği, körlük ve MS (Multiple Sklerosis) gibi durum ve hastalıkları kapsam altına almaktadır. MBU Sigorta Sompo Japan  Sigorta ve Allianz Sigorta güvencesi ile sunduğu bir kritik hastalıklar sigortası olan Yaşam Terapi Sigortası, bu özel sigorta ürünün adıdır.

 

Kritik hastalıklar sigortasında yaş sınırı var mı?

 

Evet, bir yaş sınırı vardır. Bu sigortaya ilk giriş yaşı 18-50 yas aralığındadır. Bu yaş aralığı da kritik hastalıklar için oldukça önemli bir dönemdir. Sigortalılar birer yıllık sürelerle 65 yaşına dek hayata devam sigorta poliçesi için yenileme yaptırabilirler.

 

Kritik hastalıklar sigortasında teminat dışı kalan haller nelerdir?

 

MBU Sigorta aracılığı ile Sompo Japan ve Allianz Sigorta tarafından kritik hastalıklar poliçende teminat dışı durumlar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

 

 • Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, alkol zehirlenmesi, alkolizm, alkol kullanımı sonucu doğan rahatsızlıklar ve kazalar, eroin, morfin veya benzeri uyuşturucuların kullanılması ve yoksunluk sendromu sonucu oluşabilecek her türlü giderler,

 

 • Dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraşütçülük, parapant, delta kanatla uçma ve bunlarla sınırlı olmayan diğer tehlikeli faaliyetler ile tüm yarışlar, tüm profesyonel sporların sonucunda meydana gelecek hastalık ve sakatlık ile ilgili giderler,

 

 • Sigortalının intihara teşebbüsü veya kasıtlı olarak kendisini yaralaması sonucu ortaya çıkan durumlar,

 

 • HIV virüsü enfeksiyonları ile ilgili tüm giderler, AIDS ve komplikasyonları,

 

 • Sigortalanmadan önce var olan, teşhisi konulmuş ya da konulmamış şikayet, hastalık ve maluliyetlerle ve sigortalılık öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavinin nüks ve komplikasyon giderleri,

 

 • Poliçe başlangıç tarihinden sonra belirlenmiş olsa dahi, doğuştan gelen hastalık ve sakatlıklar, genetik hastalıklar, organ eksiklikleri, deformitelere ilişkin her türlü tetkik, tedavi, komplikasyon ve kontrol giderleri,

 

 • Poliçe kapsamında belirtilen durum ya da hastalıklar dışında kalacak her türlü durum ve hastalık kapsam dışıdır.

 

 • Poliçenin başlangıç tarihinden itibaren ilk 90 gün içinde ortaya çıkan, tehlikeli hastalıklar ve ameliyatlar, teminat kapsamı dışındadır. Sigortalının poliçe kapsamında belirtilen hastalık ya da durumlardan herhangi birinin teşhis veya ameliyat tarihini takip eden 30 gün içinde vefat etmesi halinde, tehlikeli hastalıklar tazminatı ödenmez ve poliçe kendiliğinden sona erer.
 •  
 • Borç ve prim sorgulamasını nasıl yapabilirim?
 •  
 • MBU Sigorta’dan satın aldığınız her ürün için olduğu gibi kritik hastalıklar poliçesi sahibi olarak da borç ve prim sorgulamanız için bizi (0232) 368 96 86 no’lu telefonu  arayabilirsiniz.
 •  

Kritik hastalıklar sigortası için hasar ve hizmetler nelerdir?

 

MBU Sigorta aracılığıyla satın almış olduğunuz kritik hastalıklar sigortası ve diğer tüm sigorta poliçelerinin hasarları için, 7/24 hizmette olan 0850 222 99 96 numaralı hasar hattımızı arayabilirsiniz.

 

Sompo Japan ve Allianz Sigorta tarafından sunulan Kritik hastalıklar Sigortası’na sahip olarak kendinizi aşağıda yer alan durum ve kritik hastalıklara karşı güvence altına alabilirsiniz. Bu sigorta kapsamındaki durumlardan biri başınıza gelirse size poliçedeki teminat bedeli bir defa da nakit olarak ödenir. Üstelik bu kritik hastalıklar sigortasının sağlayacağı tazminatı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İlgili tedavi giderlerini karşılayabilir veya çalışmaya ara vermek zorunda kalmanız halinde kendinizi ve ailenizi güvence altına almak içinde bu paradan yararlanabilirsiniz ya da sağlık sigortasının karşılamadığı diğer masrafları karşılayabilirsiniz.

 

Kapsam altındaki hastalıklar:

 • Kanser
 • Kalp ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yapılacak organ nakilleri
 • Böbrek yetmezliği
 • MS (Multiple Sklerosis)
 • Körlük

 

Sigortalının rahatsızlığı ortaya çıktığında tazminatı almak için sigortalı veya yakınları;

 

- Durum ve hastalıkların teşhis tarihinden veya organ nakli ameliyat tarihinden itibaren 30 gün içinde tam teşekküllü bir hastane veya sağlık kuruluşundan alınacak raporla beraber, Ürünü satın aldığınız Sompo Japan ve Allianz Sigorta genel merkezine veya bölge müdürlüklerine yazılı olarak müracaat ederek tazminat talebinde bulunmalıdır.

 

- Sigortalı; teşhisi ile ilgili doktor, hastane veya sağlık kuruluşundan aldığı rapor ve diğer bütün belgeleri şirket genel merkezine veya bölge müdürlüklerine ibraz etmek mecburiyetindedir.

 

- Şirket; vereceği tazminat talep formunun doldurulmasını, muayene raporunun ise teşhisi koyan doktor veya kurumca doldurulmasını ve tasdikini ister.

 

- Şirket; hastalık ya da durumun gerçekleştiğine kanaat getirdikten sonra (hastalık ya da durumun kesin teşhisi veya ameliyat tarihinden sonra 30 günlük sürenin dolmuş olması ve sigortalının hayatta kalması kaydıyla) poliçede öngörülen kesinleşmiş tazminatı sigortalıya öder. Tazminatın ödenmesi halinde sigortacı primin tamamına hak kazanır.