Mbu Sigorta

Yurt Dışı Eğitim Sigortası

Yurt Dışı Eğitim Sigortası
teklif al
Yurt dışında öğrenim göreceğini belgeleyen, 65 yaşın altındaki tüm sigortalı adaylarımız Yurt Dışı Eğitim Sigortası’ndan yararlanabilir.
 
Öğrenim amacıyla yapacağınız seyahatiniz sırasında yaralanma veya hastalık sonucu oluşan giderler için seçeceğiniz alternatif doğrultusunda Yurt Dışı Eğitim Sigortası poliçenizde yer alan teminatlar dahilinde güvence sağlanır.
 
Yurt Dışı Eğitim Sigortası teminattan faydalanma süresi seçeceğiniz alternatiflere göre, 1 haftadan 12 aya kadar değişebilmektedir. Ayrıca Covid-19 teminatını ek primle poliçenize dahil ederek Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurt Dışında Tıbbi Tedavi Teminatı dahilinde yurt dışı seyahatiniz boyunca güvenceye sahip olabilirsiniz.