Mbu Sigorta

Ortak Alan Sigortası

Ortak Alan Sigortası
teklif al

 

Site/apartman sakinleri, ortak yaşam alanlarında birçok riskle karşı karşıya kalabilmekte ve bu da yöneticilere önemli sorumluluklar yüklemektedir.

 

Yasal tanımlamasına göre ortak alanlar, tüm kat maliklerinin kullanmak zorunda oldukları alanlardır. Bu ortak alanlar, binanın temellerinden itibaren, binanın taşıyıcı sistemi olan kolonlar, kirişler, perde duvarlar ve duvarlara kadar binanın ana unsurlarıdır. Bunun yanında bağımsız bölümleri birbirinden ayıran ortak duvarlar, avlular, tavan ve tabanlar, genel giriş kapıları, antreler, sahanlıklar, koridorlar, asansörler ve merdivenler de ortak alan tanımına girmektedir. Ayrıca kapıcı daireleri, genel tuvalet ve lavabolar ve ortak garajlar yine ortak alanlardır.

Görüldüğü gibi ortak alanlar, binada dairesi bulunan herkesin bir şekilde kullandığı alanlardır. Bu bakış açısı ile kalorifer daireleri, bulunuyorsa kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, varsa havuzlar, yangın emniyet merdivenleri ve sığınaklar hep ortak alanlardır.

Ortak kullanımda olan bu alanların ayrıca bir tapusu bulunmaz. Daire satın alındığında, ortak alanlar tapunun arsa payı içinde kabul edilir. Bütün ortak alanlara zaman zaman bakım ve onarım için gerekli harcamalar yapılır. Bu tür yapılacak harcamalar, kat mülkiyeti yasasında da belirtildiği şekilde, arsa payı oranında daire sahipleri tarafından karşılanır. Peki beklenmeyen bir durumda ortaya çıkan hasarların durumu ne olacak? Kat sahiplerinin ummadıkları bir anda karşılarına çıkacak büyük boyutlu harcamaları karşılamaya herkesin gücü yetecek mi?

Ortak alanlarda yangın çıkabilir, bu alanları su basabilir, çalışanların neden olduğu bir emniyeti suistimal yaşanabilir, terör, ayaklanma ve halk hareketleri gibi beklenmedik olaylar bir hasara neden olabilir, bu alanlarda çalışan görevliler çalışırken bir kaza geçirebilir. Diğer taraftan site yönetimi aynı zamanda bir işveren kabul edilir ve bu sıfatla başka sorumlulukları bulunmaktadır.

Bugün inşaat sektöründe görülen trend çok kompleks büyük sitelerin yapılması yönündedir. Bu sitelerde binlerle ifade edilen sayıda konutlar bulunmaktadır. Ayrıca bu sitelerde ortak alan tanımına girecek park ve oyun alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, büyüklü küçüklü kafeler, açık ve kapalı yüzme havuzları, bisiklet yolları ve daha birçok nokta var. Üstelik bunlar küçük boyutlu da değildir. Bu ortak alanların başına gelebilecek bir tehlikenin boyutları da büyük olacaktır.

634 sayılı kat mülkiyeti yasası gereğince site yöneticileri, site yönetim planında farklı bir hüküm yoksa, ortak alanların da sigorta ettirilmesini sağlamak zorundadır. Kat malikleri de yaptırılacak bu ortak alan sigortasının primlerine katılmak zorundadır. Kat maliklerinin bu prime katılma şekli, arsa payı ile orantılı olacaktır.

Sigorta şirketlerinin ürünler arasında ortak alanlar sigortası da bulunmaktadır. Farklı isimlerle piyasa sundukları bu sigorta paketleri içinde birçok güvence bulunmaktadır. Aslında tek bir poliçe ile birçok riske karşı korunmak pratiklik getirmektedir.

Ortak alan sigorta paketleri esas olarak şu sigortacılık ürünlerini bünyesinde barındırırlar:

-Yangın sigortası
-Hırsızlık sigortası
-Ferdi kaza sigortası
-Üçüncü kişilere karşı mali mesuliyet sigortası
-Cam kırılmasına karşı sigorta

Neden MBU Sigorta

Tüm yöneticileri birçok yükten kurtaracak, aynı zamanda site ve apartman sakinlerini de her hasarda miktarı önceden öngörülemeyen ödemeler yapmaktan kurtaran Apartman Ortak Alan poliçesini MBU SİGORTA’dan temin edebilirsiniz.

MBU SİGORTA Ortak Alan Sigortası ile tüm apartman/site sakinlerini toplu yaşam alanlarındaki risklere karşı kapsamlı teminatlarla güvence altına alıyor.