Mbu Sigorta

Dask

Dask
teklif al

 

Depremin kendinize ve sevdiklerinize verebileceği maddi zararların karşılanabilmesi için Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırmanızı öneriyoruz.

 

Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlerde depremin neden olacağı maddi zararların tazmin edilmesini sağlamaya yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.

 

TEMİNATIN KAPSAMI

Zorunlu Deprem Sigortası ile;

-Depremin
-Deprem sonucu yangının
-Deprem sonucu infilakın
-Deprem sonucu tsunaminin
-Deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller,ana duvarlar,bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.


PRİM TESPİTİ

Sigorta prim tutarını 3 faktör belirlemektedir;

Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,
Binanın yapı tarzı,
Meskenin brüt yüzölçümü.

Neden MBU Sigorta

MBU Sigorta’nın sektörün 7 büyük sigorta şirketinden sunduğu teklifler arasından seçiminizi yaparak DASK poliçenizi kolayca yaptırabilirsiniz.